På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke
hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk
uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for
de hellige etter Guds vilje (Rom 8,26–27).