Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo
også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham.
Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene.
Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger
dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse
for dem selv (2 Pet 3,15.16).