Må hele verden høre? (3. Kvartal 2015, Lekse 13)

«Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium,
budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium
som har vært skjult fra evige tider, men som nå er kommet for dagen.
Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette
mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro.
Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet! Amen»
(Rom 16,25–27).