Han hjelper de undertrykte til deres rett, han gir mat til dem som sulter. Herren
setter fri dem som er bundet. Herren gir de blinde syn. Herren reiser de
nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige. Herren verner innflyttere. Han
holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett
(Sal 146,7–9).