Hver uke har menigheten noen faste aktiviteter. Du er hjertelig velkommen til å være med.

Hver lørdag (sabbat):
kl. 10.30 Bibelstudium
kl. 12:00 Gudstjeneste

Hver tirsdag:
kl. 18.00 Bønnegruppe

Du finner bibelstudiehefte på www.bibelstudier.no.